ಈ ಬಾರಿಯ ಹಾಸನಾಂಬೆ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ , ” ಮರೆಯಲಾಗದ ಹಾಸನ ಯಾತ್ರೆ

0

ಈ ಬಾರಿಯ ಹಾಸನಾಂಬೆ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ , ” ಮರೆಯಲಾಗದ ಹಾಸನ ಯಾತ್ರೆ ” ಇದೇ ನ. 2 ರಿಂದ 15 ಬಹುತೇಕ ನಿರಂತರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕ – ಸತ್ಯಭಾಮ ( ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here