ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅಡಚಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಾನೂನು / ಸರ್ಕಾರನ ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

0

ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅಡಚಣೆ ಮಾಡಿದರೆ , ಕಾನೂನು / ಸರ್ಕಾರನ ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ , ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ., ಇದು ರೈತಪರ , ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವಿಷಯಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ( ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ) ಇಂದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here