ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ: ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ, ಪಿಯುಸಿ, ಯಾವುದೇ ಪದವಿ

0

ಎನ್‌ಸಿಐ ಗ್ರೂಪ್‌ಗಾಗಿ ಹಾಸನದ ದೇಶೀಯ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೇರ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಬಹುದು : ಎನ್‌ಸಿಐ ಗ್ರೂಪ್,
# 90/3, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, 7 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸಾಲಗಾಮೆ ರಸ್ತೆ, ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಎದುರು, ಸರಸ್ವತಿ ಪುರಂ
ಹಾಸನ -573201

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ: ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ, ಪಿಯುಸಿ, ಯಾವುದೇ ಪದವಿ

ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಲು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದಲು ಮತ್ತು ಬರೆಯಲು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ ೦6ರ ನಡುವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 6366657891
8660109996

Candidates required immediately for domestic call centre in Hassan for NCI Group. Interested candidates can directly walk in to our office: NCI GROUP,
#90/3, 1st floor, 7th cross salagame road, opposite to home science college, saraswathi puram
Hassan-573201

Educational qualification: SSLC, PUC, Any degree

Skill set: must know to speak kannada. Must know to read and write basic English.

Contact us between: 10AM to 6PM

Contact number: 6366657891
8660109996

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here