ಕೋವಿಡ್ ಆತಂಕ ಇದ್ದು ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯಾ ಉಚಿತ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕರೆಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ (ಹಾಸನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ)

0

ಕೋವಿಡ್ ಆತಂಕ ಇದ್ದು ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯಾ ಉಚಿತ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕರೆಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ (ಹಾಸನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ)

* done worry , we with you hassan *

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here