ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ , ಹಾಸನ
ಡಿಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಉಳ್ಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆ ಕೆಲಸ ಖಾಲಿದೆ
jobopportunitieshassan #ಉದ್ಯೋಗಮಾಹಿತಿಹಾಸನ

1

ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ , ಹಾಸನ

*ಡಿಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಉಳ್ಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆ ಕೆಲಸ ಖಾಲಿದೆ*

#jobopportunitieshassan #ಉದ್ಯೋಗಮಾಹಿತಿಹಾಸನ

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here