ಎಫ್‌ಸಿಸಿಐ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಎಚ್.ಎ. ಕಿರಣ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಯ್ಕೆ

0

ಹಾಸನ: 27ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಫ್.ಕೆ.ಸಿ.ಸಿ.ಐ. ಚುನಾವಣೆ ಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್‌.ಎ. ಕಿರಣ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.

ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ಹೆಚ್.ಎ. ಕಿರಣ್ ಮಾತ ನಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಎಫ್‌ಕೆಸಿ ಸಿಐ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವು ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಲಾಹೋಟಿ ಎಫ್‌ಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಂ.ಜಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಫ್‌ಸಿಸಿಐ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಮಾರೆಡ್ಡಿ ಎಫ್‌ಕೆಸಿಸಿಐನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here