ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ

0

The post of Insurance and Financial Advisor at SBI Life is vacant and is recruited directly

ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ : ಕನಿಷ್ಠ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ
ವಯಸ್ಸು : 25 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು
ದಾಖಲಾತಿಗಳು : ಅಂಕಪಟ್ಟಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಮುಖ ಪುಟ, 1ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ.

ಆಸಕ್ತರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ,
ಲೋಕೇಶ್,
ಡೆವೆಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್,
8197840501

The post of Insurance and Financial Advisor at SBI Life is vacant and is recruited directly
Qualification: Minimum SSLC
Age: More than 25 years
Registrations: Scorecard, Aadhaar Card, PAN Card, Bank Passbook Home Page, 1 Passport Size Photo.

Interested Contacts,
Lokesh,
Development Manager,
8197840501

#jobupdateshassan

#ಉದ್ಯೋಗಮಾಹಿತಿಹಾಸನ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here