ಯಾವುದೇ ಡಿಗ್ತಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಐಟಿಐ ಆದವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ

0

immediately wanted to work in a Shriram Life insurance company Ltd Tarang channel ,Taluk Development Manager (10 No) in their own taluk (all taluk of Hassan district). Education: Any Degree , Diploma,ITI Experience: 2 to 3 years of experience, own two wheeler, 25 to 35 years old, relevant to the respective taluk candidate. Salary: 2.25 lakh per year + Petrol Contact: 9611156750 Email: chandrashekar.n@shriramlife.in
Note- Only for Male candidates

ತಕ್ಷಣವೇ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತರಂಗ್ ಚಾನೆಲ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (10 ಸ್ಥಾನ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ !
(ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು) ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
ಶಿಕ್ಷಣ: ಯಾವುದೇ ಪದವಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಐಟಿಐ ಅನುಭವ: 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ, ಸ್ವಂತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಇರಬೇಕು, 25 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ, • ಆಯಾ ತಾಲೂಕು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ. ಸಂಬಳ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2.25 ಲಕ್ಷ + ಪೆಟ್ರೋಲ್ : ಹೆಚ್ಚನ ಮಾಹಿತಿ ; 9611156750 ಇಮೇಲ್: chandrashekar.n@shriramlife.in
ಗಮನಿಸಿ- ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ

#ಉದ್ಯೋಗಮಾಹಿತಿಹಾಸನ #jobupdateshassan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here