ಸಕಲೇಶಪುರ ನೂತನ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿ ಪ್ರತೀಕ್ ಬಯಾಲ್ IAS ಇಂದು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು

0

ಸಕಲೇಶಪುರ ನೂತನ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿ ಪ್ರತೀಕ್ ಬಯಾಲ್ IAS ಇಂದು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದ ಎಂ. ಗಿರೀಶ್ ನಂದನ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here