ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಚ್ಚಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ!!

0

ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು

1.ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್

2.ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್

3.ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರುವ

(ಮಹಿಳೆಯರು) ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

8884074940

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here