Monday, March 27, 2023
Tags Corona updates hassan

Tag: corona updates hassan

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 565 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.

ದಿನಾಂಕ : 02/02/2022 ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 565 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-138,ಅರಸೀಕೆರೆ -55,ಅರಕಲಗೂಡು-135,ಬೇಲೂರು -69,ಆಲೂರು-29,ಸಕಲೇಶಪುರ-24, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-33,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-79,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-00 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ.* ಇಂದು...

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 328 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.

ದಿನಾಂಕ : 01/02/2022 ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 328 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-103,ಅರಸೀಕೆರೆ -18,ಅರಕಲಗೂಡು-45,ಬೇಲೂರು -35,ಆಲೂರು-19,ಸಕಲೇಶಪುರ-21, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-30,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-57,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-00 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ.* ಇಂದು...

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 777 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.

ದಿನಾಂಕ : 31/01/2022ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 777 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-173,ಅರಸೀಕೆರೆ -87,ಅರಕಲಗೂಡು-173,ಬೇಲೂರು -61,ಆಲೂರು-22,ಸಕಲೇಶಪುರ-51, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-62,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-148,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-00 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ. ಇಂದು...

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 1065 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.

ದಿನಾಂಕ : 28/01/2022ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 1065 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-357,ಅರಸೀಕೆರೆ -161,ಅರಕಲಗೂಡು-100,ಬೇಲೂರು -67,ಆಲೂರು-67,ಸಕಲೇಶಪುರ-46, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-55,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-212,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-00 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ. ಇಂದು...

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 1498 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.

ದಿನಾಂಕ : 25/01/2022ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 1498 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-587,ಅರಸೀಕೆರೆ -135,ಅರಕಲಗೂಡು-154,ಬೇಲೂರು -166,ಆಲೂರು-98,ಸಕಲೇಶಪುರ-120, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-92,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-140,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-06 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ. ಇಂದು...

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 1968 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.

ದಿನಾಂಕ : 24/01/2022 ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 1968 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-1070,ಅರಸೀಕೆರೆ -149,ಅರಕಲಗೂಡು-167,ಬೇಲೂರು -90,ಆಲೂರು-122,ಸಕಲೇಶಪುರ-77, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-105,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-188,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-00 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ.* ಇಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ...

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 1863 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.

ದಿನಾಂಕ : 23/01/2022 ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 1863 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-936,ಅರಸೀಕೆರೆ -104,ಅರಕಲಗೂಡು-158,ಬೇಲೂರು -70,ಆಲೂರು-94,ಸಕಲೇಶಪುರ-51, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-185,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-266,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-00 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ.* ಇಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ...

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 2411 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.

ದಿನಾಂಕ : 22/01/2022 ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 2411 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-654,ಅರಸೀಕೆರೆ -173,ಅರಕಲಗೂಡು-261,ಬೇಲೂರು -279,ಆಲೂರು-188,ಸಕಲೇಶಪುರ-248, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-281,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-320,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-07 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ.* ಇಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ...

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 1999 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.

ದಿನಾಂಕ : 21/01/2022ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 1999 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-946,ಅರಸೀಕೆರೆ -219,ಅರಕಲಗೂಡು-119,ಬೇಲೂರು -157,ಆಲೂರು-63,ಸಕಲೇಶಪುರ-61, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-239,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-195,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-00 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ. ಇಂದು...

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 1906 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.

ದಿನಾಂಕ : 20/01/2022ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 1906 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-674,ಅರಸೀಕೆರೆ -260,ಅರಕಲಗೂಡು-217,ಬೇಲೂರು -121,ಆಲೂರು-130,ಸಕಲೇಶಪುರ-141,ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-131,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-232,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-00 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ.* ಇಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು  ...
- Advertisment -

Most Read

ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಾಸನ – ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಫೋರ್ ವೇ

ಹಾಸನ/ದೆಹಲಿ : ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಾಸನ - ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ., ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ...

ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಸಂಬರ್ಗಿ , ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂಬರ್ಗಿ ಗೆ ಛೀಮಾರಿ

ಹಾಸನ / ಬೆಂಗಳೂರು : ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಪದೇ ಪದೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂಬರಗಿ  ವಿರುದ್ಧ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ಮೂಲಕ...

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ : ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶ್ರೆಯಸ್ , ಸಕಲೇಶಪುರ ದಿಂದ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಕಣಕ್ಕೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದು ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ , ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ...

ಹಣ ಪಡೆಯುವಾಗ ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಹಾಸನ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್

ಹಾಸನ : ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಭೂ ದಾಖಲೆ, ಜಮೀನು ದುರಸ್ಥಿಗೆ 30 ಸಾವಿರ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಭೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಎ.ಡಿ. ಎಲ್.ಆ‌ರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ...
error: Content is protected !!