Tags Corona updates hassan

Tag: corona updates hassan

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 98 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ

ದಿನಾಂಕ : 27/07/2021ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 98 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-39,ಅರಸೀಕೆರೆ -06,ಅರಕಲಗೂಡು-12,ಬೇಲೂರು -09,ಆಲೂರು-07,ಸಕಲೇಶಪುರ-03, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-04,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-15,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-03 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ.* ಇಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ...

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 47 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ

ದಿನಾಂಕ : 25/07/2021ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 47 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-11,ಅರಸೀಕೆರೆ -08,ಅರಕಲಗೂಡು-07,ಬೇಲೂರು -02,ಆಲೂರು-05,ಸಕಲೇಶಪುರ-04, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-02,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-06,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-02 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ.* ಇಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು...

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 95 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ

ದಿನಾಂಕ : 22/07/2021ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 95 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-24,ಅರಸೀಕೆರೆ -10,ಅರಕಲಗೂಡು-09,ಬೇಲೂರು -16,ಆಲೂರು-08,ಸಕಲೇಶಪುರ-11, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-04,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-12,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-01 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ. ಇಂದು...

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 95 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ

ದಿನಾಂಕ : 22/07/2021ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 95 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-24,ಅರಸೀಕೆರೆ -10,ಅರಕಲಗೂಡು-09,ಬೇಲೂರು -16,ಆಲೂರು-08,ಸಕಲೇಶಪುರ-11, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-04,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-12,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-01 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ. ಇಂದು...

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 132 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ

ದಿನಾಂಕ : 21/07/2021ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 132 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-30,ಅರಸೀಕೆರೆ -21,ಅರಕಲಗೂಡು-13,ಬೇಲೂರು -15,ಆಲೂರು-04,ಸಕಲೇಶಪುರ-17, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-11,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-19,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-02 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ.

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 118 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ

ದಿನಾಂಕ : 20/07/2021ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 118 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-38,ಅರಸೀಕೆರೆ -12,ಅರಕಲಗೂಡು-16,ಬೇಲೂರು -16,ಆಲೂರು-05,ಸಕಲೇಶಪುರ-03, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-09,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-19,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-00 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ. ಇಂದು...

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 125 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.

ದಿನಾಂಕ : 19/07/2021ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 125 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-36,ಅರಸೀಕೆರೆ -20,ಅರಕಲಗೂಡು-12,ಬೇಲೂರು -21,ಆಲೂರು-07,ಸಕಲೇಶಪುರ-06, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-09,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-13,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-01 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ. ಇಂದು...

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 125 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.

ದಿನಾಂಕ : 19/07/2021ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 125 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-36,ಅರಸೀಕೆರೆ -20,ಅರಕಲಗೂಡು-12,ಬೇಲೂರು -21,ಆಲೂರು-07,ಸಕಲೇಶಪುರ-06, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-09,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-13,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-01 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ. ಇಂದು...

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 121 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ

ದಿನಾಂಕ : 18/07/2021ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 121 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-25,ಅರಸೀಕೆರೆ -16,ಅರಕಲಗೂಡು-20,ಬೇಲೂರು -23,ಆಲೂರು-10,ಸಕಲೇಶಪುರ-07, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-06,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-14,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-00 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ. ಇಂದು...

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 136 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ

ದಿನಾಂಕ : 17/07/2021ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 136 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-40,ಅರಸೀಕೆರೆ -19,ಅರಕಲಗೂಡು-15,ಬೇಲೂರು -23,ಆಲೂರು-03,ಸಕಲೇಶಪುರ-10, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-05,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-18,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-03 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ. ಇಂದು...
- Advertisment -

Most Read

ಇಂದು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ವಾಗಲಿದೆ

ಹಾಸನ / ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ: ಜುಲೈ 28 ಇಂದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ವಾಗಲಿದೆ ....

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 98 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ

ದಿನಾಂಕ : 27/07/2021ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 98 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-39,ಅರಸೀಕೆರೆ -06,ಅರಕಲಗೂಡು-12,ಬೇಲೂರು -09,ಆಲೂರು-07,ಸಕಲೇಶಪುರ-03, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-04,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-15,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-03 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ.* ಇಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ...

Tinker – Candidate Experienced as Tinker in automobile workshop (Services of Tinker can be availed on contract basis)

Required professionals for the operations of Automobile Dealership at Hassan. Service Manager- Candidate worked as floor incharge/ Supervisor in...

NH75 ಬೆಂಗಳೂರು- ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಲಘು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಈ ಷರತ್ತು ಬದ್ಧ ಅನುಮತಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75ರ ದೋಣಿಗಲ್‌ ಬಳಿ ಭೂ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ದೋಣಿಗಲ್‌ ನಿಂದ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್‌ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಲಘು ವಾಹನಗಳ(ಕಾರು,...
error: Content is protected !!