ಬೇಲೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ ಮತದಾನ ಎಂದಿನಂತೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನ ಬಿಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅಳವಡಿಸಿರಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ : ಬೇಲೂರು ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ 27Apr201 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7AM ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6PM (ಫಲಿತಾಂಶ : 30Apr 2021 www.hassananews.com ನಲ್ಲಿ ) #belurpurasabhaelection #

0

ಬೇಲೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ ಮತದಾನ ಎಂದಿನಂತೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನ ಬಿಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅಳವಡಿಸಿರಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ :

ಬೇಲೂರು ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ 27Apr201 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7AM ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6PM (ಫಲಿತಾಂಶ : 30Apr 2021 www.hassananews.com ನಲ್ಲಿ ) #belurpurasabhaelection #

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here