Tags Hassan corona updates

Tag: Hassan corona updates

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 391 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ

ದಿನಾಂಕ : 19/06/2021ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 391 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-136 ,ಅರಸೀಕೆರೆ -114,ಅರಕಲಗೂಡು-31,ಬೇಲೂರು -26,ಆಲೂರು-09,ಸಕಲೇಶಪುರ-23, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-13,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-37,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-02 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ.

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 399 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ

ದಿನಾಂಕ : 18/06/2021ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 399 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-120 ,ಅರಸೀಕೆರೆ -36,ಅರಕಲಗೂಡು-58,ಬೇಲೂರು -54,ಆಲೂರು-15,ಸಕಲೇಶಪುರ-12, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-53,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-50,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-01 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ.* ಇಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ...

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 388 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ

ದಿನಾಂಕ : 17/06/2021ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 388 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-104 ,ಅರಸೀಕೆರೆ -58,ಅರಕಲಗೂಡು-102,ಬೇಲೂರು -21,ಆಲೂರು-08,ಸಕಲೇಶಪುರ-11, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-34,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-42,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-08 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ.* ಇಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ...

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 499 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ

ದಿನಾಂಕ : 16/06/2021ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 499 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-163 ,ಅರಸೀಕೆರೆ -54,ಅರಕಲಗೂಡು-53,ಬೇಲೂರು -32,ಆಲೂರು-28,ಸಕಲೇಶಪುರ-12, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-50,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-103,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-04 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ.

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 435 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ

ದಿನಾಂಕ : 15/06/2021ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 435 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-123,ಅರಸೀಕೆರೆ -27,ಅರಕಲಗೂಡು-104,ಬೇಲೂರು -53,ಆಲೂರು-17,ಸಕಲೇಶಪುರ-29, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-29,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-45,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-08 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ. ಇಂದು...

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 733 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ

ದಿನಾಂಕ : 14/06/2021ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 733 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-253,ಅರಸೀಕೆರೆ -105,ಅರಕಲಗೂಡು-121,ಬೇಲೂರು -63,ಆಲೂರು-16,ಸಕಲೇಶಪುರ-44, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-46,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-84,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-01 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ.* ಇಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 04...

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 505 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ

ದಿನಾಂಕ : 13/06/2021ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 505 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-193,ಅರಸೀಕೆರೆ -54,ಅರಕಲಗೂಡು-63,ಬೇಲೂರು -47,ಆಲೂರು-26,ಸಕಲೇಶಪುರ-37, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-27,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-51,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-07 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ. ಇಂದು...

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 668 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.

ದಿನಾಂಕ : 12/06/2021ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 668 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-177,ಅರಸೀಕೆರೆ -80,ಅರಕಲಗೂಡು-100,ಬೇಲೂರು -43,ಆಲೂರು-35,ಸಕಲೇಶಪುರ-41, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-58,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-132,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-02 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ.* ಇಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 08...

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 647 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ

ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 647 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-208,ಅರಸೀಕೆರೆ -70,ಅರಕಲಗೂಡು-98,ಬೇಲೂರು -72,ಆಲೂರು-30,ಸಕಲೇಶಪುರ-44, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-58,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-67,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-00 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ.* ಇಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 02 ಮಂದಿ ಕೊರೋನ...

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 594 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ

ಹಾಸನ : (ಹಾಸನ್_ನ್ಯೂಸ್)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 594 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ.*ಹಾಸನ-142,ಅರಸೀಕೆರೆ -71,ಅರಕಲಗೂಡು-131,ಬೇಲೂರು -50,ಆಲೂರು-64,ಸಕಲೇಶಪುರ-27, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-38,ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-66,ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು-05 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ.* ಇಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ ಕೊರೋನ...
- Advertisment -

Most Read

ಪಾರ್ವತಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದ ಏಳು ಮಂದಿ ಬಂಧನ

ಆಲೂರು : ತಾಲೂಕಿನ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಖದೀಮರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಸ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಹಾಸನ...

ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ” ಗುಲ್ಕಂದ್” ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಅದರ ಪರಿಮಳ ,ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಚಂದ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿಂದ ಹಲವಾರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಪದಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು...

ಹಾಸನ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಕೆಂಚಟ್ಟಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಲಾರಿ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ

ಇದೀಗ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ!, ಹಾಸನ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ , ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕ , ಇಬ್ಬರು ಸ್ತಳದಲ್ಲೇ ಸಾವು...

ಡಿಬಾಸ್ ಕರೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಹಾಸನ ಮೂಲದ ನಟಿ ನಿರೂಪಕಿ ಸಿಂಚನಾ ರೂಪದರ್ಶಿ ಶುಭರಕ್ಷ ಅವರಿಂದ ಮೂರು ಪ್ರಾಣಿಸಂಕುಲ ದತ್ತು

ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ (ಡಿಬಾಸ್) ನೀಡಿದ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಜ಼ೂ ನಲ್ಲಿರುವ ನೂರಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದತ್ತು ಪಡೆದು ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಪೋಷಣೆ...
error: Content is protected !!