ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನು

0

ಹಾಸನ ನಗರ ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನು ಪುನಃ ಅವಘಡ !! , ಹಾಸನ – ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ , ಬೂವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಹಾಸನ ನಗರದೊಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಹಾಸನಾಂಬ ದರ್ಶನೋತ್ಸವ ದ ಅಲಂಕೃತ ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನಿಗೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಂಟೇನರ್ ಗುದ್ದಿದ ಪರಿಣಾಮ ., ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿದೆ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here