ಗೊರೂರು ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದ ಈ ದಿನದ ವಿವರ !!
  ಈ ದಿನ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟುಗಳು ತೆರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ

  0

  HEMAVATHI RESERVOIR
  Dt- 22-09-2020 6.00 AM
  Max Levl: 2922.00 ft
  Today’s lvl :2920.50 ( 2921.50 )ft,
  Max Cap: 37.103 TMC
  Today’s cap: 35.65 ( 36.61 ) Tmc
  Live cap : 31.28 ( 32.24 )Tmc
  Inflow: 18772 ( 2852 )Cus,
  Outflow
  River: 800 ( 500 ) cus.
  Canals-
  LBC : 3100 (3400) cus,
  RBC : 300(300) Cus,
  HRBHLC: 550(600) Cus,
  Total out flow : 4750 ( 4800 ) cus
  note: corresponding last year readings are shown in bracket.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here