ಹಾಸನಾಂಬೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಭೇಟಿ, ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಪೂಜೆ

0

ಹಾಸನಾಂಬ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಿದ್ಧತೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಸ್ವರೂಪ್ ಪ್ರಕಾಶ್

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here