#hiddenachievershassan

0

ಹಾಸನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಚೈತ್ರ ಡಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ food science and nutrition ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಾಸನದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಕಾಲೇಜಿನ ಪತವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

Advertisements

hiddenachievershassan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here