ಉಚಿತ ಕೃತಕ ಕಾಲು, ಮುಂಗೈ ಜೋಡಣಾ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ

0

MEGA LIMB CAMP & HEALTH CAMP ಉಚಿತ ಕೃತಕ ಕಾಲು, ಮುಂಗೈ ಜೋಡಣಾ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ

Artificial limb/ forearm to Amputees Calipers for Polio affected

Providing LN-4 Below Elbow Mechanical Functional Hand Project

ವಿಶೇಷ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ 6 ಮತ್ತು 7 ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2021

ನುರಿತ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ತಪಾಸಣೆ, ನೇತ್ರ ತಪಾಪಣಿ , ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣೆ, ದಂತ ತಪಾಸಣೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಕೀಲು ನೋವು ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಸಲಹಾ ಶಿಬಿರ

Venue: Sri Seetharamanjaneya Temple, Park Road, Hassan

Date: 6th, 7th and 8th November, 2021

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ : Contact: 98440 46527, 94481 22744, 99860 78790, 92423 10900, 98451 63828, 97311 11370

#socialconcernhassan #hassan #hassannews #rottaryclubhassan #rottaryclub #himshassan #hims

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here