ಗೊರೂರು ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದ ಈ ದಿನದ ವಿವರ !!

0

*ಈ ದಿನ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟುಗಳು ತೆರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ*

HEMAVATHI RESERVOIR
Dt- 22-10-2020  6.00 AM
Max Levl: 2922.00 ft
Today’s lvl :2920.25 ( 2921.22 )ft,
Max Cap: 37.103 TMC
Today’s cap: 35.41 ( 36.34 ) Tmc
Live  cap : 31.03 ( 31.97 )Tmc 
Inflow: 3503 ( 9470 )Cus,
Outflow
River: 400 ( 300 ) cus.
Canals-
LBC : 3200 (3100) cus,
RBC :   250 (200) Cus,
HRBHLC: 600(550) Cus,
Total out flow : 4450 ( 4150 ) cus 
note: corresponding last year readings are shown in bracket.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here