ಹಾಸನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು

0

Today RATE  

GOLD : 4,370₹ / G 22c 
SILVER : 64.60₹ / G

Copper : 850₹/KG

Brass : 1,150₹

Aluminium : 265₹/KG

* GST + Making Charge additional

@ NAMMA HASSAN

Date : 13AUG2021

HassanNews  ಸಖತ್‌ newzz ಮಗ

Petroleum Prices Today 

@ Namma Hassan 

Diesel : 94.97 ₹ / ltr
Petrol : 105.06 ₹ / ltr
Gas : 847.50 ₹ / 14.2 KG

Date : Aug/13/2021

HassanNews  ಸಖತ್ newzz ಮಗ

coffee Trading

13-08-2021

AP 12400

AC 5100

RP 6050

RC 3425

Pepper – 385

Delivery Price :

AP – 12550

AC – 5250

RP – 6200

RC-3525

#petroleumpriceshassan #hassanmarkettoday #goldratelivehassan #coffeetradinghassan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here