ಹಾಸನಾಂಬ ಅಮ್ಮನವರ ಸೀರೆ / ಆಭರಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು

0

#EXCLUSIVEPHOTOS !, ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಇನ್ನು 3ದಿನ ಬಾಕಿ !!
ಸರ್ಕಾರಿ ಟಜರಿ(ಹಳೆಯ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂಭಾಗ)ಯಿಂದ ಇಂದು 2 2020 ಹಾಸನಾಂಬ ಅಮ್ಮನವರ ಸೀರೆ / ಆಭರಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು !!
hassanambha2020 #hassanambhadharshanothsava2020 #hassanambha #hassan

Live video link below : https://fb.watch/1vwnSEypGN/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here