ಕೋವಿಡ್ ಭೀತಿ !! ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ !!

0

2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾಸನಾಂಬ ದರ್ಶನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಬಾಕಿ , ನಾಳೆ 12.30PM ತೆರೆಯಲಿದೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ !, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ದರ್ಶನ ಅವಕಾಶ ಬಿಲ್ ಕುಲ್ ಇಲ್ಲ !! ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬೇಡಿಕೆ !!

° ಪಾಸ್ , ಟಿಕೆಟ್ ಗಳ ಮುದ್ರಿಕೆ ಇಲ್ಲ !!

#hassanamba2020 #hassanambadarshanothsava2020 #ಹಾಸನಾಂಬ_ದರ್ಶನೋತ್ಸವ2020_ಕೊಡುಗೆ #hassanambadarshan2020 #hassan #hassanambatemple #ಹಾಸನಾಂಬದೇವಸ್ಥಾನ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here