ಗೊರೂರು ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದ ಈ ದಿನದ ವಿವರ !!

0

*ಈ ದಿನ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟುಗಳು ತೆರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ*

HEMAVATHI RESERVOIR
Dt- 10-10-2020  6.00 AM
Max Levl: 2922.00 ft
Today’s lvl :2919.59 ( 2920.04 )ft,
Max Cap: 37.103 TMC
Today’s cap: 34.78 ( 35.20 ) Tmc
Live  cap : 30.41 ( 30.83 )Tmc
Inflow: 3358 ( 5211 )Cus,
Outflow
River: 600 ( 500 ) cus.
Canals-
LBC : 3300 (3300) cus,
RBC :  300(300) Cus,
HRBHLC: 600(600) Cus,
Total out flow : 4800 ( 4700 ) cus
note: corresponding last year readings are shown in bracket.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here