ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳದ ಹೋಂಗಾರ್ಡ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಹಾಗಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ H.L ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅದೇಶಿಸಿದೆ

0

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳದ ಗೌರವ ಸಮಾದೇಷ್ಟರನ್ನಾಗಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ H.L ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅದೇಶಿಸಿದೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here