ಮೈಸೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ IGP ಬದಲಾವಣೆ , ಇವರೇ ನೋಡಿ ನೂತನ IGP 👇

  0

  •ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಶ್ರೀ ವಿಪುಲ್ ಕುಮಾರ್(IGP) ವರ್ಗಾವಣೆ !,


  •ಶ್ರೀ. ಪವಾರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಧುಕರ್, ಐಪಿಎಸ್ (ಕೆಎನ್: 2003BATCH ) , ಮೈಸೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ IGP ಆಗಿ ನೇಮಕ !,


  •ಶ್ರೀ. ಪವಾರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಧುಕರ್, ಐಪಿಎಸ್ (ಕೆಎನ್: 2003), ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್, ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ 01.01.2021 ಇಂದು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿದೆ

  ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಪೋಲಿಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್, ಸದರ್ನ್ ರೇಂಜ್, ಮೈಸೂರು ವೈಸ್ ಶ್ರೀ ವಿಪುಲ್ ಕುಮಾರ್, ಐಪಿಎಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ

  Sri. Pawar Pravin Madhukar, IPS (KN: 2003), Deputy Inspector General of Police, Recruitment is promoted to officiate in the grade of Inspector General of Police 01.01.2021

  and posted until further orders as inspector General of Police, Southern Range, Mysuru vice Sri Vipul Kumar, IPS transferred

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here