ಉದ್ಘಾಟನೆ ಗೆ ಸಿದ್ದಗೊಂಡಿದೆ ಭವ್ಯ ರಾಜಗೋಪುರ !! ಸ್ಥಳ : ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ , ರಾಮನಾಥಪುರ , ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಹಾಸನ‌ ಜಿ.

0

ಉದ್ಘಾಟನೆ ಗೆ ಸಿದ್ದಗೊಂಡಿದೆ ಭವ್ಯ ರಾಜಗೋಪುರ !! ಸ್ಥಳ : ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ,

ರಾಮನಾಥಪುರ , ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಹಾಸನ‌ ಜಿ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here