ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ನೋಂದಣಿಯ ಈ ಕಾರು ಬೈರಾ ಪುರ ಬಳಿ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದೆ

0

ಆಲೂರು ಬೈರಾ ಪುರ ಬಳಿ ಕಾರ್ ಡಿವೈಡರ್ ಹತ್ತಿದೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ನೋಂದಣಿಯ ಈ ಕಾರು ಬೈರಾ ಪುರ ಬಳಿ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದೆ.

ಈ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪತಿ, ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಗು ಇದ್ದು ಪತ್ನಿಯ ಹಣೆಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಆಲೂರು ಬೈರಾ ಪುರ ಬಳಿ ಕಾರ್ ಡಿವೈಡರ್ ಹತ್ತಿದೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ನೋಂದಣಿಯ ಈ ಕಾರು ಬೈರಾ ಪುರ ಬಳಿ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದೆ.

ಈ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪತಿ, ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಗು ಇದ್ದು ಪತ್ನಿಯ ಹಣೆಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here