ಅರಸೀಕೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಹಿಂದ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಎಂಟನೇ ದಿನದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು
ಅರಸೀಕೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು

0

ಅರಸೀಕೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಹಿಂದ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ 10ನೇ ದಿನದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಹಾಗೂ

ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು


ಅರಸೀಕೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹಾಗೂ

ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು
9980929084

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here