ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಲಭ್ಯವಿದೆ ದಿನಾಂಕ 22ರಂದು

0

ದಿನಾಂಕ 22-08-2021 ರಂದು ಹಾಸನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಸಮಯ:- ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ

ದಿನಾಂಕ 22-08-2021 ರಂದು ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕ ಅಭಿಯಾನ

ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಸಮಯ:- ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆಯಿಂದ

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here