ತುಮಕೂರು ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ° ಹಾಸನ ° ರಂಗಸಿರಿ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ P.ಶಾಡ್ರಾಕ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು
hiddenachievershassan #hassan

0

ತುಮಕೂರು ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ° ಹಾಸನ ° ರಂಗಸಿರಿ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ P.ಶಾಡ್ರಾಕ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು

#hiddenachievershassan #hassan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here