ಸಮೃದ್ಧಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿ , ತಕ್ಷಣ ನೇಮಕ

0

Immediately hiring 

ತಕ್ಷಣ ನೇಮಕ

ಸ್ಥಳ: ಎವಿಕೆ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ
ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ
ಕಂಪನಿ: ಸಮೃದ್ಧಿ ಫೈನಾನ್ಸ್
ಯೋಜನೆ: ಗೋಲ್ಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
HR
ಭವ್ಯ : 9686719145

Location: AVK College Road, Hassan
Language: Kannada
Salary : Fixed
Company: Samruddhi Finance
Project : Gold Finance

Contact
HR
Bhavya : 9686719145 ಉದ್ಯೋಗಮಾಹಿತಿಹಾಸನ jobupdateshassan samruddhifinance

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here