Requirement of Teachers for a School in Hassan

0

ಹಾಸನದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ

ವಿಷಯಗಳು:

 1. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಠ್ಯ ನುರಿತ
 2. ಹಿಂದಿ – ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ
 3. ವಿಜ್ಞಾನ – ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 4.1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ತಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ
 • ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಸಾಹಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಈಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ – 7022264924 ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹಾಸನದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ

ವಿಷಯಗಳು:

 1. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಠ್ಯ ನುರಿತ
 2. ಹಿಂದಿ – ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ
 3. ವಿಜ್ಞಾನ – ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 4.1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ತಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ
 • ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಸಾಹಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಈಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ – 7022264924 ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

Requirement of Teachers for a School in Hassan

Subjects

 1. English High School
 2. Hindi – Primary and High school 3. Science High School

4.Mother teacher for 1st and 2nd standard

 • Passionate candidate with any degree can apply

Transportation and Accommodation facility available

Contact – 7022264924

Subjects

 1. English High School
 2. Hindi – Primary and High school 3. Science High School

4.Mother teacher for 1st and 2nd standard

 • Passionate candidate with any degree can apply

Transportation and Accommodation facility available

Contact – 7022264924

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here