ವಿಶ್ವನಾಥ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಗದ್ದೇಹಳ್ಳದ 4 ನೆ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಬರ್ ಗುಂಡಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ ನಗರ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ , ಇಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು , ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಘಾತ ವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು 🙏

0

ವಿಶ್ವನಾಥ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಗದ್ದೇಹಳ್ಳದ 4 ನೆ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಬರ್ ಗುಂಡಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ

ನಗರ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ , 

ಇಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು ,

ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಘಾತ ವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಸ್ಥಳೀಯರು 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here