ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು 29,438 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿ

0

ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 29,438 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ : 17342.

https://m.facebook.com/hassannews/videos/2993251777560846/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here