ಹಾಸನದ ಜನತೆಯ ಕೋವಿಡ್ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲು ಹಾಸನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಆಂಬ್ಯುಲ್ಯಾನ್ಸ್, ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಗಳ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

0

ಹಾಸನದ ಜನತೆಯ ಕೋವಿಡ್ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲು ಹಾಸನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಆಂಬ್ಯುಲ್ಯಾನ್ಸ್, ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಗಳ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಗಳ ಪಟ್ಟಿ .

ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿಗೆ RT- PCR TEST ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ :
1. ಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆ , ಪೆನ್ಷನ್ ಮೋಹಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ, ಹಾಸನ

2. ಹಿಮ್ಸ್ – ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಾಸನ.

#IncaseofEmergency

Ambulance :

108 Govt Ambulance

96118 72183 Nandeesh – Ambulance

87489 92565 Madhu Ambulance

9900207892 Abhi – Ambulance

99804 32248 Prem – Ambulance

9900742283 Janapriya – Ambulance

8105074108 Pradeep – Ambulance

HOSPITAL CONTACT NUMBERS :
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ :

08172 231699 HIMS [GOVT HOSPITAL]
08172 262222
94482 70072

08172 266022 Sparsha Hospital

08172 267550 Rajeev Hospital

08172 267656 Hemavathi Nursing home

08172 265033 Vatsalya Hospital

08172 268288 Mission hospital

08172 269906 Sanjeevini Hospital ( Salagame road )

08172 264108 Sanjeevini Hospital (Shankar Mutt road)

08172 252770 Jayashree Nursing Home

08172 234412 SSM hospital

08172 267236 Mangala Hospital

08172 232786 Janapriya Hospital

08172 260034 Mani speciality Hospital

99866 79338 Hasanamba Hospital (New)

08172 268886 Janatha Hospital

08172 256460 SDM Hospital Thanneeruhalla

08172 233566 Malnad Nursing Home

08172 233999 Manjunatha Hospital

99001 77042 Tanya hospital

Scanning centres and Diagonastic Labs :

97391 88188 Unity Scans (CT Scan)

08172 267007 Swarnamba Xray

08172 233444 Focus Scans

08172 269118 Das Labs

99862 17050Supra diagnostic Centre

08172 269264 Divya Diagonastic Lab

08172 269276 ACR Diagnostic Lab

08172 267577 Shekar Labs

7829179165 Janapriya scan center

Please Share.

Thank you..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here