82ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಗಣಪತಿ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಥಾನ ಮಂಟಪ

0

ಅರಸೀಕೆರೆ ಗಣಪತಿ ಎಂದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಗಣಪತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಯಾರಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಈ ಸಾರಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಂಟಪವು ಸಹ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡುವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here