ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ

0

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಕರಾಟೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ
1 ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
2 ಜಯಂತ್ ರಾಜ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
3 ನಿಖಿಲೇಶ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
4 ವಿದ್ವಂತ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
5 ಪ್ರತಿಕ್ಷ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
6 ಕುಶಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
7 ಸಮರ್ಥ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
8 ಧೀಮಂತ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
9 ತುಳಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
10 ನಿಶ್ಚಿತ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
11 ಗಾನವಿ ಎಚ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
12 ನಿಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಥಮ
13 ಚಿರಂತ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
14ಯುವರಾಜ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
15 ಇಂಚರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
16 ಚೇತನ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರುಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತಿದಾರರಾದ ರೆಂಶಿ ದೀಪಕ್ ಎಚ್ ಕೆ ತರಬೇತಿಧಾರಾದ ಸೆನ್ಸಾಯ್ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪಯ್ ರಂಗನಾಥ್. ಸಂಪಯ್ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here