ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ‘MARKETING’ ಹುಡುಗರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

0

*ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಹಾಸನದ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ.,*
*ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ” CONFIDENCE PETROLEUM INDIA LTD.,  ಕಂಪನಿಯ “GO GAS LPG GAS ವಿತರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು*

*ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೂ ‘DEALERS ‘ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ‘MARKETING’ ಹುಡುಗರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ*

*ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ;-*
*9740476447,  9036723908 , 9036724968* #ಉದ್ಯೋಗಮಾಹಿತಿಹಾಸನ #jobupdateshassan #gogas #gogashassan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here