ಗೊರೂರು ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದ ಈ ದಿನದ ವಿವರ !!

0

ಗೊರೂರು ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದ ಈ ದಿನದ ವಿವರ !!

*ಈ ದಿನ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟುಗಳು ತೆರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ*

HEMAVATHI RESERVOIR
Dt- 28-09-2020  6.00 AM
Max Levl: 2922.00 ft
Today’s lvl :2921.50 ( 2921.35 )ft,
Max Cap: 37.103 TMC
Today’s cap: 36.61 ( 36.47 ) Tmc
Live  cap : 32.24 ( 32.10 )Tmc
Inflow: 4962 ( 3548 )Cus,
Outflow
River: 800 ( 500 ) cus.
Canals-
LBC : 3200 (3200) cus,
RBC :  300(300) Cus,
HRBHLC: 600(600) Cus,
Total out flow : 4900 ( 4600 ) cus
note: corresponding last year readings are shown in bracket.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here