ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಸನ

0

ಕಂಪನಿ: ಸಿಎನ್ಆರ್ ಅಗ್ರೋಟೆಕ್

ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ!

ಉದ್ಯೋಗ : ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಶನ್ಷಿಪ್ ಆಫಿಸರ್

ಪಾತ್ರದ ಸಾರಾಂಶ: • ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ , ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪದವಿ

ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು : ಪ್ರಯಾಣ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಲಸ, ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ , ಕೊಟ್ಟ ಉದ್ಯೋಗ ಮುಗಿಸುವ ಛಲ

ಸ್ಥಳ: ಹಾಸನ

26/11/2021, @MTEM ಆಫೀಸ್ (ಕೆಳಗಿನ ವಿಳಾಸ)

• ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ –
8317365290/7899394592 (ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ)

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
#7-457, ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾ ನಗರ, ಹಾಸನ – 573202 8317365290/7899394592

Company : CNR Agrotech

WE’RE HIRING!

Open Role: Customer relationship officer

Role Summary: • Direct Interface to customers • organising tasks , work from home possible after

Qualification: Bachelors / Diploma in field
Responsibilities : create plans , regular follow ups , closing tasks

Venue :

31/10/2021, @MTEM Office (address below)

• Get yourself Registered today –

8317365290/7899394592 (only male candidates)

CONTACT US

7-457, Vivekananda Road, Vidya Nagar, Hassan – 573202 8317365290/7899394592

jobupdateshassan #ಉದ್ಯೋಗಮಾಹಿತಿಹಾಸನ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here