ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ : ಹಾಸನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ

0

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ

ಕಲಿಸಲು ವಿಷಯಗಳು;

ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ, ಇತಿಹಾಸ, ಭೌಗೋಳಿಕತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

ಭೇಟಿ ನೀಡಿ: ಈ ಮಾರ್ಚ್ 14 ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ರಿಂದ

ಸಂದರ್ಶನ ಸ್ಥಳ:

ಅಕ್ಷರಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಶಂಕರ್ ಮಠ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ, ಹಾಸನ
PH:
9980023109, 8310441846

We are looking Junior Lecturers for Competitive Exams

Subjects to Teach ;

Indian Constitution , History , Geography , Mental Ability , General Science , Economics

Visit : This March 14th Sunday 11.00AM onwards

Interview Place :

Akshara Book House, Shankar Mutt Road, KR Puram, Hassan
PH :
9980023109, 8310441846

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here