ಹಾಸನ ನಗರ : ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಖಾಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ 👇 #ಉದ್ಯೋಗಮಾಹಿತಿಹಾಸನ #jobupdateshassan

1

ಆತ್ಮೀಯರೆ ,ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅನುಭವ ಇರುವವರು ಹಾಸನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಡಿಟರ್ ಆಪೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಆಸಕ್ತರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದೂರವಾಣಿಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ
96114 16199.
ಸಂಭಳ 15-20 ಸಾವಿರ ರೂಗಳು

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here