ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ (ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ , ಹಾಸನ )

0

ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಆಗಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು (2) ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಕ್ತರು

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

9108156251 9980598153

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here