ಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಕಛೇರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಅಫೀಸರ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

0

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

ಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಕಛೇರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಅಫೀಸರ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ವಯಸ್ಸು :30 ರಿಂದ 45 ವರ್ಷಗಳು

ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಸಂಬಳ ರೂ. 12,000/- ದಿಂದ 19,000/- ವರೆಗೆ

ಪಿ.ಎಫ್.ಇ.ಎಸ್.ಐ., ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ, ಪೆನ್ಷನ್ ಸೌಕರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೋನಸ್

ಇಂದೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

93800 56941, 96860 90254

Working opportunity gold for womens Hassan

office in Hassan needs female officers

Eligibility: Any Degree Age: 30 to 45 years

The fixed salary is Rs.  12,000 / – to 19,000 / –

Annual bonus in addition to PFESI, Gratuity, Pension Facility

Contact Us:
Reliance Nippon , Hassan
93800 56941, 96860 90254

#ಉದ್ಯೋಗಮಾಹಿತಿಹಾಸನ #jobupdateshassan #reliancenippon

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here