ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ JOB OPPORTUNITIES

0

ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ JOB OPPORTUNITIES

ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೇಸ್ ಕ್ಲಾಥಿಂಗ್ [ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್]

ತಕ್ಷಣ ನುರಿತ ಟೈಲರ್ ಗಳು ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : GRACE CLOTHING Ist FLOOR MANJUNATH

WEIGH BRIDGE BUILDING, OPP INDIAN PETROL

BUNK, BM ROAD, INDUSTRIAL AREA,DAIRY

CIRCLE HASSAN-573201

PHONE NUMBER : 9686366738
6366448833

#joboppotunitieshassan #vacancy #hassan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here