ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ , ಹಾಸನ , Jobs Opportunities , Hassan (Nov5th2020) company #Bounce

0

ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ !! , ಹಾಸನ

ಕಂಪನಿ : ಬೌನ್ಸ್
ಸಂಬಳ : 12 – 13 k(Take Home)
ಅರ್ಹತೆ : ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮತ್ತು DL ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು(10th pass)
ಕೆಲಸ :Executive ( ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ)
ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ : 18+
PF , ESIC ಸೌಲಭ್ಯ ವಿದೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : 9513950117

ಮೊದಲು ಬಂದ ಸೀಮಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ

joboppertunities #jobs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here