ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ದಿನ!

0

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ-ವಿರೋಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು 2003 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧದ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

“ಪ್ರತಿವರ್ಷ tr 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಲಂಚವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು 6 2.6 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಮೂಲಕ ಕದಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ – ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇಕಡಾ 5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಳೆದುಹೋದ ಹಣ  ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೆರವಿನ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ “- ಯುಎನ್ ವರದಿ

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಿಲದಲ , ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಿಸೋಣ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here