” ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ” , ಹಾಸನ

0


ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕೆನರಾ ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಬಿಸಿ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡುತ್ತಿದೆ … ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಯ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲದ ಖಾಲಿ ಇದೆ.
ಉತ್ಪನ್ನ: ಜೀವ ವಿಮೆ
ಶಿಕ್ಷಣ: ಯಾವುದೇ ಪದವಿ
ಅನುಭವ: ಯಾವುದೇ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್.
ಸಿಟಿಸಿ: 2.5 ಪಿ.ಎ.
ಆಸಕ್ತರು  ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9916490885

HDFC Bank and Canara HSBC Oriental Bank Of Commerce opening a job vacancies… Near Hasan Locations.
Product : life insurance
Education: Any Degree
Experience: Any Sales or Marketing.
CTC: 2.5 P.A.
Contact : 9916490885

#jobopportunitieshassan #hassan #hassannews #jobs #jobssearch #ಉದ್ಯೋಗಮಾಹಿತಿಹಾಸನ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here