ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಡೋಸ್‌ಗೆ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ200 ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ನಿಗದಿ

0

ಪ್ರತಿ ಡೋಸ್‌ಗೆ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ರೂ200 (ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ನೂರು ಮಾತ್ರ)ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

” Considering many requests received, GoK has decided to cap service charges of vaccine administration by pvt hospitals at 200/- per dose.

All hospitals hereby are directed to strictly abide by the guidelines & help in easing the vaccination process. Together we can! – Ashwath narayan (DCM KARNATAKA) ☑

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here