110 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್, ತ್ರಿಪ್ಪಲ್ ಜಂಪ್ ಈ ಮೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ; ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ “ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಫ್”

0

ಹಾಸನ ತಾಲೂಕು ಗಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯಮೇರಿ ಇವರ ಮಗನಾದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಫ್. ಲೊಯೊಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ದಿನಾಂಕ – 30-09-2023 ಮತ್ತು 01-10-2023 ರಂದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ (110 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್, ತ್ರಿಪ್ಪಲ್ ಜಂಪ್) ಈ ಮೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಲೊಯೊಲಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here